Privacy Policy

Privacy Policy

บริษัท วีฟ้าใส จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาของข้อมูลในอนาคต ไม่มีผลย้อนหลัง ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

 1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

    บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อนามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ เราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยออกไป ยกเว้นแต่ใช้ประโยชน์กับการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น

2. การใช้ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

    ทางบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไป ให้บุคคลอื่น หรือบริษัทอื่น เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ยกเว้นแต่ใช้ประโยชน์กับการใช้บริการในเว็บไซต์นี้เท่านั้น เช่น เพื่อช่วยให้ทางบริษัทฯ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่ท่านอาจจะสนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โปรแกรมการส่งเสริมการขาย หรือข้อเสนอหรือข้อมูลพิเศษๆ ให้ท่านทราบ

3. Cookies

    Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ อาจเก็บ cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์

4. การเก็บข้อมูลสมาชิก

    บริษัทฯจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิก เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์  และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้า และบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก

5. การยกเลิกการเป็นสมาชิก

    ท่านสามารถยกเลิก และหยุดการรับอีเมล์ส่งเสริมการขาย หรือไปรษณีย์แจ้งข้อมูลจาก วีฟ้าใส ได้โดยส่งอีเมลล์มาที่ gailvfasai@gmail.com