FAQ

Frequently Asked Questions​​

 • บนเว็บไซด์ https://zethbysis.com/ LINE FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

 • ผ่านผู้ให้บริการ Shopee/Lazada
 • ในกรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งหมายเลขพัสดุให้กับลูกค้าทันทีทางช่องทางการติดต่อต่างๆ โดยลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าที่สั่งซื้อได้จากทาง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (https://track.thailandpost.co.th/ หรือ CONTACT CENTER 1545)

 • ในกรณีสั่งซื้อผ่าน Shopee/Lazada ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้จากระบบ
 • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับยืนยันการชำระเงิน

 • ต่างจังหวัด ใช้เวลา 5 – 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับยืนยันการชำระเงิน
 • Call Center Line: 092-785-9111 (จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)

 • LINE Chat: @zethbysis (จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.)
 • ในกรณีสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซด์ของบริษัท คำสั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกได้

 • ในกรณีสั่งซื้อผ่าน Shopee/Lazada การยกเลิกคำสั่งซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละผู้ให้บริการระบบ
 • ในกรณีลูกค้าสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อไม่สามารถทำได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยู่สำหรับการจัดส่ง ลูกค้าสามรถโทรแจ้ง Call Center 092-7859111 ของบริษัทฯ(กรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งออกไปเท่านั้น)

 • ในกรณีลูกค้าสั่งซื้อผ่านระบบ Shopee/Lazada การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ ชื่อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการแต่ละราย
 • ทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับสินค้า อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จะสามารถทำได้ในกรณีที่ลูกค้าพบว่าการจัดส่งหรือสินค้ามีปัญหาและปัญหานั้นเกิดจากความผิดพลาดของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนสินค้าใหม่ และดำเนินการจัดส่งให้ลูกค้า หากเกิดกรณีดังกล่าว

 • ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ผ่าน Call Center 092-7859111 และ LINE ของบริษัทฯ